Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Velsen

E-mail
info@velsen.nl

Website
www.velsen.nl

Twitter
@gemvelsen

Telefoon
0255-567200

Fax
0255-567760

Postadres
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Burgemeester
dhr. F.C. Dales

Provincie
Noord-Holland

Inwoneraantal
68009 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz