Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Uden

E-mail
postbus83@uden.nl

Website
www.uden.nl

Twitter
@gemUden

Telefoon
14 0413

Fax
0413-281481

Postadres
Postbus 83
5400 AB Uden

Bezoekadres
Markt 145
5401 EJ Uden

Burgemeester
dhr. H. Hellegers

Provincie
Noord-Brabant

Inwoneraantal
41893 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz