Zelf mailings samenstellen en op je eigen computer de contactinformatie van overheden op kunnen zoeken? Bestel dan de database!
klik hier voor meer informatie

Gemeente Oude IJsselstreek

E-mail
info@oude-ijsselstreek.nl

Website
www.oude-ijsselstreek.nl

Twitter
@Gem_OIJ

Telefoon
0315-292292

Fax
0315-292293

Postadres
Postbus 42
7080 AA Gendringen

Bezoekadres
Staringstraat 25
7081 BN Gendringen

Burgemeester
dhr. O. van Dijk

Provincie
Gelderland

Inwoneraantal
39518 (CBS)


Gemeenten

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz