Contact opnemen met ambassades?

Klik hier voor meer informatie!

Consulaat-Generaal Toronto, ON

E-mail
tor@minbuza.nl

Website
www.dutchmissions.com

Telefoon
+1-416-598-2534

Fax
00-1-416-5988064

Bezoekadres
1 Dundas Street West, Suite 2106
Toronto, Ont. M5G 1Z3

Postadres
1 Dundas Street West, Suite 2106
Toronto, Ont. M5G 1Z3

Ambassades

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz